Artinya :
Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.
(Qs. Al Baqarah ayat 261)

MOTTO

Membina Umat Berkualitas.

VISI

Menjadikan Ar-Risalah sebagai Yayasan Islam yang terbaik di Indonesia dalam membina masyarakat dan umat yang berkualitas.MISI

  1. Mendakwahkan Ajaran Islam Ala Ahlussunah wal jamaah
  2. Membimbing umat untuk memahami dan mengamalkan Syariat Islam
  3. Menegakkan Amar Makruf dan Nahi Munkar sebagai Rahmatan lil Alamin
  4. Mewujudkan umat yang sejahtera lahir dan batin, bahagia dunia dan akherat.

TUJUAN

  1. Mensyiarkan ajaran dan nilai-nilai Syariat Islam kepada masyarakat, agar menjadi umat yang berkualitas untuk meraih kebahagiaan dalam naungan Ridho Allah SWT.
  2. Mendirikan Pondok Pesantren sebagai wadah untuk membina generasi umat Islam yang berkualitas

Powered by Balebat